دیدن پیامبر(ص)در خواب
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸۸  کلمات کلیدی: علم ، تعبیر ، خواب

حضرت صادق علیه السلام می فرماید:

دیدن پیامبر (ص) در خواب بر یازده وجه است :1.رحمت 2.نعمت 3.عزت

4.بزرگی 5.دولت 6.ظفر و پیروزی 7.سعادت 8.ریاست 9.قوت 10.خیر دو 

 جهانی11.نیکویی حال مردم آن جایی که در آنجا خواب دیده است.